Vil du delta på Gyldendals ettårige skriveskole?

Skriveskolen går over to semester, og blir ledet av en fast skrivelærer, sammen med Gyldendals redaktører for norsk skjønnlitteratur. Undervisningen vil foregå i Gyldendalhuset på Sehesteds plass i Oslo og har oppstart i januar 2020, med opptak høsten 2019.

Bekeng-flemmen

Hva er Gyldendals skriveskole?

Hoveddelen utgjøres av et skriveverksted med inntil ti deltakere, der forfatter Kyrre Andreassen vil undervise i ulike litterære teknikker.

Undervisningen går over to ettermiddager/kvelder i måneden (fortrinnsvis torsdager og fredager), og deltakerne får muligheten til å utvikle egen skriving og lesing. Det blir skriveøvelser og arbeid med egne litterære prosjekter. Alle vil få tilbakemelding underveis, både av skrivelærer og av de andre i gruppen. Det forutsettes at deltakerne møter opp på alle samlinger, og at de forplikter seg til å levere egne tekster, samt å lese og gi tilbakemelding på de andre deltakernes tekster. En stor del av skriveverkstedet vil bestå av nettopp nærlesning og tilbakemelding. Målet er at deltakerne skal få økt sine analytiske ferdigheter og sin bevissthet om litterære teksters form og innhold.

Første undervisningsdag: Torsdag 30. januar 2020, klokka 16.00 – 19.00 i Gyldendalhuset.

Kyrre

Kyrre Andreassen har bred erfaring som skrivelærer. Til daglig underviser han på forfatterlinja ved Buskerud Folkehøgskole, og han har i flere år undervist både på Forfatterstudiet i Bø og i Tromsø. Kyrre debuterte i 1997 med novellesamlingen Det er her du har venna dine. I 2006 kom romanen Svendsens Catering, som han ble tildelt Språklig samlings litteraturpris for, og i 2007 mottok han Sultprisen for forfatterskapet sitt. Hans seneste utgivelse er romanen For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges.

Hvordan søker du opptak på skolen?

Gyldendals skriveskole velger ut inntil ti deltakere for året 2020, basert på innsendte tekster.

Send inn 10-15 sider skjønnlitterær tekst (12. pkt. tegn, halvannen linjeavstand) innen 7. oktober 2019. Manus leveres på papir til Gyldendal Norsk Forlag, postboks 6860, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Merk konvolutten med SKRIVESKOLE. Legg også ved et følgebrev der du skriver litt om hvem du er, hvor lenge du har skrevet og kort om det litterære prosjektet ditt.

Gyldendal dekker kostnadene i forbindelse med undervisningen, men deltakerne må bekoste eventuelle utgifter til reise og opphold selv.

Har du spørsmål?

Redaktører for norsk skjønnlitteratur Espen Dahl (espen.dahl@gyldendal.no), Trude Rønnestad (trude.ronnestad@gyldendal.no) og Harriet Karoliussen (harriet.karoliussen@gyldendal.no) vil følge deltakerne gjennom hele året. Ta kontakt med dem hvis du har spørsmål.

Hanna Stoltenberg