Voksenopplæring og Fagopplæring

Skal dere tilby teoriopplæring for de som skal ta fagbrev? Eller har dere lærlinger? Våre lærebøker dekker både Vg2- og Vg3-teorien. Bøkene finnes også som digitale bøker, Smartbøker, der teksten blir opplest. I tillegg finnes ekstra ressurser i Ressursbanken som engasjerer og bidrar til mer læring. 

Gyldendal har læremidler for Praksiskandidater, Fagbrev på jobb, Teoriopplæring for fagbrev og for lærlinger:

God helse-serien: Helsearbeiderfag Vg2 og Vg3

Oppvekst-serien: Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 og Vg3

Ambulansefag

Helsesekretær

Portørfag - ny i 2019

For elever som tar Vg1-teorien er det mulig å velge mellom to serier:

=HS pluss (2011) for minoritetsspråklige der smartbøkene har lydstøtte på mange språk,

eller

=HO-serien som kom i ny utgave 2016 og har blitt godt mottatt på helse- og oppvekstfag i videregående skole.

Relaterte artikler

Jeg vet!

Jeg vet!

Salaby samarbeider med Bufdir om nettressursen Jegvet.no som skal gi barn og unge mer kunnskap om vold, mobbing og...