Legatstyret

Oversikt over medlemmer av Gyldendals legat for Norsk Litteratur.

 
Legatstyret

 

Gyldendals konsernstyre utnevnte i 2022 Ingrid Nielsen og Aage Storm Borchgrevink som medlemmer av Gyldendals legat for Norsk Litteratur.

Tidligere konsernsjef, Geir Mork, er takket av som leder av legatstyret gjennom 25 år og styret vil for første gang ikke ha representant fra Gyldendal. Kaja Schjerven Mollerin overtar som leder. Det nye styret kan nå starte arbeidet med Sultprisen som skal deles ut våren 2023. 

 

Styret består av: 

Styreleder Kaja Schjerven Mollerin er en norsk forfatter, litteraturviter og kritiker i avisa Klassekampen. Hun tok doktorgrad i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo på en avhandling om Susan Sontag. Hun har vært redaktør av Vinduet og redaksjonsmedlem i Agora. Født 1980.

Styremedlem Knut Ameln Hoem er en norsk litteraturkritiker og litteraturanmelder i NRK. Han er cand. Philol. med tysk litteratur som hovedfag, og skrev sin hovedoppgave om den tyske forfatteren Günter Grass. Født 1970.

Styremedlem Bernhard Ellefsen er en norsk litteraturkritiker i Morgenbladet. Ellefsen studerte ved Universitetet i Bergen og skrev en masteroppgave om Philip Roth i 2008. Fra samme år har han skrevet bokanmeldelser i Morgenbladet. Han har også skrevet artikler for Vinduet, Vagant og Prosopopeia. Født 1984. 

Styremedlem Ingrid Nielsen er professor ved Universitetet i Stavanger, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora Institutt for kultur- og språkvitenskap. Hun debuterte som forfatter i 2016 med diktsamlingen Hemmelig, men aldri som en tyv. Født 1968.

Styremedlem Aage Storm Borchgrevink er en norsk forfatter, litteraturkritiker og menneskerettighetsarbeider i Den norske Helsingforskomité. Han har hovedfag i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Født 1969.