Opphavsrett

Lisens til å bruke digitale produkter medfører ingen overdragelse av opphavsrettigheter eller andre rettigheter fra Gyldendal eller fra Gyldendals underleverandører til deg som bruker. Produkter du får tilgang til, kan heller ikke kopieres eller overføres til andre, dersom dette ikke er særskilt avtalt.

Gyldendal har ikke opphavsrett til det materialet du eventuelt produserer selv ved hjelp av funksjonalitet i våre produkter, med mindre du har samtykket til dette.

Dersom tjenesten tillater at du benytter innhold som andre har laget i våre tjenester/produkter, er du selv ansvarlig for å sikre at du har lov til å benytte innholdet slik du ønsker. Bruken må være i overenstemmelse med åndsverklovens bestemmelser og eventuelle tillatelser som er gitt.

Bruksområde

Gyldendals digitale produkter kan kun brukes i ikke-kommersielle sammenhenger, og ikke som del av kurs eller seminar med eksterne deltakere og/eller ved anledninger der det betales kursavgift.

Brukers ansvar og plikter

Du er ansvarlig for at innloggingsinformasjon som brukernavn og passord ikke overlates til andre.

Når du er logget inn på Gyldendals produkter har du ikke lov til å legge til eller koble til innhold, produkter eller tjenester som er ulovlige, skadelige eller krenkende. Dette gjelder uansett om det du legger til eller lenker til er produsert av deg selv eller andre. Dersom du oppdager innhold eller koblinger til slikt ulovlig, skadelig eller krenkende materiale, ber vi om å bli kontaktet.

Forbehold

Gyldendal har ikke ansvar for eventuelle feil og skader som følger av at brukere benytter våre produkter/tjenester sammen med plattformer, programvare, teknisk utstyr osv. som ikke oppfyller de krav som fremkommer av våre produkt-/tjenestebeskrivelser.

Dersom Gyldendal i sine produkter/tjenester har lagt til eller koblet til innhold, produkter eller tjenester fra tredjeparter, har Gyldendal kun ansvar for eventuelle feil eller skader som oppstår som følge av bruk eller interaksjon med disse i den grad Gyldendal kunne eller burde ha begrenset omfanget og/eller konsekvensene. Bruksvilkår for eventuelle tredjeparters innhold, produkter eller tjenester fremkommer av den aktuelle produkt-/tjenestebeskrivelsen.

Gyldendal forbeholder seg retten til å fjerne ulovlig, skadelig eller krenkende innhold, produkter og tjenester, og å treffe tiltak for å hindre skade eller gjentakelse.

Gyldendal har rett til å gjøre endringer i produkter, for eksempel for å forbedre brukeropplevelsen, selv om dette kan medføre at innhold eller funksjoner forsvinner.

Mislighold

Brudd på bruksvilkårene gir Gyldendal rett til å sperre din tilgang, og lisensavgiften vil i slike tilfeller ikke bli refundert. Skriftlig påbud, med krav om at også eventuelt nedlastet innhold skal slettes, vil bli sendt. Dersom Gyldendal blir kjent med at produkter fremdeles brukes etter at tilgangen er sperret, eller ved annet grovt mislighold, vil Gyldendal kunne kreve erstatning og/eller anmelde forholdet.

Endringer i bruksvilkårene

Dersom vi gjør vesentlige endringer i disse vilkårene vil du bli varslet ved neste innlogging.

Lurer du på noe?

For spørsmål du måtte ha om forlagets behandling av dine personopplysninger kan du kontakte kundeservice.