Personverndokument Legevakthåndboken (LVH)

Legevakthåndboken (LVH) er et praktisk oppslagsverk for helsepersonell som arbeider på legevakt. Oppslagsverket inneholder diagnostikk og behandling av symptomer og tilstander, prosedyrer for ivaretagelse av akutte tilstander og skader og livreddende behandling. Håndboken inneholder også informasjon om relevante administrative forhold. For mer informasjon om bruksvilkår, se https://lvh.no/om_legevakthaandboken/forbehold

Hvilke opplysninger som behandles, hvordan og hvor lenge

LVH er åpent tilgjengelig for bruk fra Norge. Det er dermed tekniske opplysninger som loggføres, se beskrivelse lenger ned i dette avsnittet.  

LVH benytter Google Analytics for å loggføre hvordan bruker finner og går inn på nettstedet og hvilke emner som åpnes. Bruker-id loggføres, men anonymiseres.

For brukere som kjøper tilgang til LVH utenfor Norge, krever dette at brukeren oppretter en brukertilgang med e-postadresse og passord. Dette lagres i tilgangssystemet til forlaget. I LVH blir personopplysninger behandlet i overenstemmelse med Gyldendals personvernerklæring. Påloggingsinformasjonen går via Gyldendals felles innloggingssystem. Vi registrerer fornavn, etternavn og e-postadresse.

Med tanke på brukerstøtte lagrer vi noen tekniske opplysninger om maskin, IP-adresse og nettleser. Vi sletter innloggings- og utloggingsinformasjon automatisk etter 14 dager. Alle opplysninger som er knyttet til din bruker, sletter vi automatisk dersom alle dine tilganger har løpt ut og det har gått minst to år siden siste innlogging.

Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Dette gir deg som bruker tilgang til funksjonaliteter og tjenester som krever dette. Du kan selv velge hvilke kategorier du vil tillate eller blokkere. For ytterligere detaljer om bruken av informasjonskapsler

Nødvendige informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene er nødvendig for den grunnleggende funksjonaliteten til siden. Uten disse vil ikke siden fungere skikkelig.

Navn

Domene

Utløpstid

Beskrivelse

_legevakt_session

lvh.no

Når sesjonen er over

Brukes for å kjenne igjen en bruker under bruk av siden.

cc_cookie

.lvh.no

6 måneder

Brukes for å lagre innstillinger for informasjonskapsler.

tibet_access_identifier_legevakt

lvh.no

10 år

Brukes for å identifisere en bruker mot innloggingssystemet.

 

Brukanalyse og statistikk

Disse informasjonskapslene benyttes for analyse og statistikk.

Navn

Domene

Utløpstid

Beskrivelse

^_ga_

.lvh.no

2 år

Brukes for å identifisere unike brukere.

_ga

.lvh.no

2 år

Brukes for å identifisere unike brukere.

^_gat

.lvh.no

 

1 minutt

Brukes for begrensning av antall forespørsler til analysemotoren over en gitt tid.

_gid

.lvh.no

1 dag

Brukes for å identifisere en bruker.

 

Underleverandører og sikkerhet

LVH benytter en plattform utviklet av Gyldendal Norsk Forlag.

Alle opplysningene som behandles i LVH skjer på servere som er lokalisert innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). I de tilfellene der servere er eid av selskaper lokalisert utenfor Europa, brukes SCC som overføringsgrunnlag i tillegg til nødvendige tiltak. Serverne driftes etter gjeldende beste praksis for serverdrift.

Gyldendal gjennomfører årlige sikkerhetsrevisjoner. For at forlaget skal ivareta dine personopplysninger på en sikker måte, er det helt avgjørende at du følger opp punktene om sikker bruk i Gyldendals bruksvilkår.