Personverndokument digitale arbeidsbøker

En digital arbeidsbok tilbyr oppgaver og innhold tilknyttet læreboken - i digitalt format. Stort sett vil en arbeidsbok inneholde oppsummering av kapitlet, interaktive flervalgsoppgaver, kontrollspørsmål og fasit med med. Noen av arbeidsbøkene logger din personlige progresjon etter hvert som du jobber med de digitale oppgavene. Disse blir så presentert på en oversiktsside som viser dine totale læringsresultater. Denne individuelle tilpasningen er basert på dine svar og har til hensikt å gi deg oversikt over din progresjon.

Hvilke opplysninger som behandles, hvordan og hvor lenge?

I den digitale arbeidsboken vil dine personopplysninger bli behandlet i overenstemmelse med Gyldendals personvernerklæring.

Som bruker av digital arbeidsbok må du registrere deg med din e-postadresse, dette kan gjøres ved å registrere din personlige e-post eller bruke Feide.

Påloggingsinformasjonen vi mottar via Feide er: Navn, epost, rolle og tilhørighet. Dersom du ikke logger deg på via Feide vil det være den informasjonen du selv oppgir når du logger deg på som lagres.

For å kunne tilpasse innholdet til deg, kreves en unik bruker. Når du er pålogget kjenner systemet deg igjen slik at du blant annet kommer rett til det innholdet du sist jobbet med. For at dette skal fungere må systemet samle opplysninger om hvilket innhold du sist jobbet med.

I den digitale arbeidsboken behandler vi opplysninger om den enkelte student, slik som brukergenererte data som hvilke oppgaver som er løst galt, riktig og hvilke som ikke er løst samt personlige sjekklister. Alle behandlinger av personopplysninger blir vurdert om de er nødvendige, hvem som skal kunne se de og hvor raskt de kan slettes. Digitale arbeidsbøker bruker informasjonskapsler (cookies) til påloggingsløpet samt for å måle statistikk av bruk. Alle data om statistikk, er upersonlige og kan ikke spores direkte til enkeltbrukere.

For support lagres flere tekniske opplysninger. Dette gjelder type maskin og nettleser. Disse opplysningene har kun bestemte personer i Gyldendals kundeservice og utviklere tilgang til for å løse supporthenvendelser. Alle slike opplysninger slettes automatisk etter 14 dager.

Til slutt vil alle opplysninger som er knyttet til din bruker automatisk bli slettet senest 2 år etter at lisensen er løpt ut og du ikke har vært pålogget.

Underleverandører og sikkerhet

Quesnay er underleverandør av de digitale arbeidsbøkene som logger personlig progresjon. For å kunne tilby de nødvendige visningene om din progresjon, lagrer de navn, e-post og IP-adresser.

Gyldendal bruker Atea som driftsleverandør. Det vil si at opplysningene i digital arbeidsbok behandles på servere driftet av Atea. Disse serverne er lokalisert i EU og driftes etter ISO 27001 standarden.

Gyldendal gjennomfører årlige sikkerhetsrevisjoner, men for at dine personopplysninger skal bli ivaretatt på en sikker måte er det også helt avgjørende at punktene om sikker bruk i Gyldendals bruksvilkår følges opp.