Personverndokument Hjelpehånda

Hjelpehånda – Et spill for å trene emosjonell problemløsning
Hjelpehånda er et spill basert på Solfrid Raknes' Psykologisk førstehjelp og hjelper ungdom med å mestre vanskelige følelser. 

I spillet hjelper man en venn med å takle en utfordring, som for eksempel prestasjonsangst, sosial avvisning, takle vonde minner eller å få kritikk.

Gjennom å spille, lærer ungdommene grunnprinsippene i den kognitive modellen. Det gir dem et verktøy de kan bruke i eget liv både for å ta gode hverdagsvalg og for å håndtere svært krevende livssituasjoner bedre.

Hjelpehånda tilrettelegger for opplæring i livsmestring og folkehelse i ungdomsskolen og videregåendeskole.

Hvilke opplysninger som behandles, hvordan og hvor lenge

I Hjelpehånda blir personopplysninger behandlet i overenstemmelse med Gyldendals personvernerklæring. Som bruker av Hjelpehånda blir du registrert som bruker. Påloggingsinformasjonen går via Gyldendals felles innloggingssystem, Tibet. Vi registrerer e-post og passord.

Med tanke på brukerstøtte support lagres flere tekniske opplysninger. Dette er opplysning om type maskin og nettleser. Innloggings- og utloggingsinformasjon slettes automatisk etter 14 dager. Alle opplysninger som er knyttet til din bruker, sletter vi to år etter at du har vært pålogget.

Underleverandører og sikkerhet

Hjelpehånda benytter en plattform utviklet av Attensi.

Alle opplysningene som behandles i Hjelpehånda skjer på servere som er lokalisert innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). I de tilfellene der servere er eid av selskaper lokalisert utenfor Europa, brukes SCC som overføringsgrunnlag i tillegg til nødvendige tiltak. Serverne driftes etter gjeldende beste praksis for serverdrift.

Gyldendal gjennomfører årlige sikkerhetsrevisjoner. For at forlaget skal ivareta dine personopplysninger på en sikker måte, er det helt avgjørende at du følger opp punktene om sikker bruk i Gyldendals bruksvilkår.