Personverndokument Praxi

Dette personverndokumentet beskriver hvordan Gyldendal som behandlingsansvarlig samler inn og bruker personopplysninger ved bruk av produktet Praxi.

Formål

Praxi er en spillapplikasjon (app) som er utviklet for sykepleierstudenter og sykepleiere. Spillet er basert på fagene anatomi, fysiologi, sykdomslære og grunnleggende sykepleie. Spilleren får gjennom bruk av appen innblikk i sykepleierrollen og hvordan fagene henger sammen gjennom ulike oppgaver og caser som bygger på hverandre. Dette bidrar til å bygge bro mellom teori og praksis. Spillet er utviklet i samarbeid med Attensi.

Formålet med å samle informasjon er å gi tilgang til brukerens personlige side i Praxi slik at brukeren får oversikt over egen progresjon basert på brukerens spilldata og resultater.

Attensi sitt formål er i tillegg å drifte den skybaserte tjenesten som tilbyr Praxi.

Brukeren har til enhver tid rett til innsyn i, og få utlevert, de personopplysninger som Gyldendal besitter om vedkommende. Brukeren har rett til å be Gyldendal om å endre eller slette personopplysninger. Sletting av personopplysninger vil kunne medføre at produktet ikke kan benyttes.

Hvilke opplysninger som behandles, hvordan og hvor lenge

Bruk av Praxi forutsetter innsamling av personopplysninger. Spillerens personopplysninger vil bli behandlet i overenstemmelse med personvernerklæringen (ekstern lenke) i appen. Spilleren må lese og godkjenne denne for å kunne benytte appen.

Personopplysninger som behandles gjelder følgende typer og kategorier av opplysninger: Brukernavn, fornavn, etternavn, telefonnummer, e-post, tittel, avdeling, region/distrikt i tillegg til statistikk og analyse av individuelle resultater fra gjennomføring av tester i simuleringsprogramvare.

Personopplysningene vil være underlagt følgende grunnleggende behandlingsaktiviteter: Administrasjon av innloggingsinformasjon i forbindelse med innlogging, registrering og analyse av individuelle resultater og aktiviteter fra gjennomføring av tester i simuleringsprogramvare, formidle rapporter til behandlingsansvarlig og support. Det samles inn informasjon om bruk av IP adresse når spillet er i bruk. Informasjonen slettes eller anonymiseres når spillet stenges.

For at spilleren skal se fremdrift og resultat i spillet, både for seg selv og på resultatlisten, registreres og lagres alle svarene. Spilleren kan velge om hen ønsker å vises med fornavn og etternavn på ledertavlen i appen, eller være anonym. Dersom brukeren ikke er anonym vil navn og studiested være synlige for andre brukere av appen. Dette valget gjøres under innstillingene i applikasjonen.

Personopplysningene som brukes i tilknytning til Praxi lagres hos Attensi. Brukerinformasjonen vil være lagret så lenge brukeren er aktiv i appen. En inaktiv bruker sine personopplysninger anonymiseres 2 år etter siste pålogging i appen. Resultater og aktiviteter slettes ikke, men de kan ikke tilbakeføres til brukeren.

Gyldendal kan benytte tekniske opplysninger om appen for redaksjonelle endringer og i markedsføringsøyemed. Gyldendal vil ikke benytte personopplysninger annet enn hvilken skole flest brukere av appen er registrert ved, antall nedlastede apper, hvilke moduler som spilles hyppigst, hvor lang tid spillerne bruker per modul, hvilke moduler som er startet, bestått og ikke bestått og lignende bruk av aggregerte data.

Underleverandører og sikkerhet

Gyldendal benytter Attensi som underleverandør for Praxi. Attensi leverer en simuleringsbasert plattform til å publisere innhold til Praxi og personopplysninger ved bruk av appen lagres hos Praxi.

Påloggingsinformasjonen går via Attensi sitt felles innloggingssystem. Attensi benytter cookies for å optimalisere spillerens opplevelse, les cookie policy her (ekstern lenke). Attensi benytter servere lokalisert i EU som driftes etter ISO 27001 standarden.