Personverndokument Sykepleiehåndboka (SHB)

Sykepleiehåndboka (SHB) er et digitalt prosedyreverktøy for helsetjenesten. Den gir brukerne tilgang til et bredt utvalg av kunnskapsbaserte prosedyrer. Prosedyrene er rikt illustrert med bilder og videoer. De beskriver på en forståelig måte gjennomføring og forholdsregler og tilbyr tilleggsstoff og referanser. Flere prosedyrer i SHB forutsetter helsefaglig kompetanse, i noen tilfeller spesialkompetanse. En rekke prosedyrer krever at en lege delegerer til helsepersonell eller sykepleier å utføre dem. SHB anbefaler at sykepleiere og annet helsepersonell sikrer at de har rett delegering før de utfører prosedyren i SHB. For mer informasjon om bruksvilkår, se https://www.shb.no/disclaimer.

Hvilke opplysninger som behandles, hvordan og hvor lenge

I SHB blir personopplysninger behandlet i overenstemmelse med Gyldendals personvernerklæring. Påloggingsinformasjonen går via Gyldendals felles innloggingssystem. Vi registrerer fornavn, etternavn og e-postadresse

Med tanke på brukerstøtte lagrer vi noen tekniske opplysninger om maskin og nettleser. Vi sletter innloggings- og utloggingsinformasjon automatisk etter 14 dager. Alle opplysninger som er knyttet til din bruker, sletter vi automatisk dersom alle dine tilganger har løpt ut og det har gått minst to år siden siste innlogging.

Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Dette gir deg som bruker tilgang til funksjonaliteter og tjenester som krever dette. Dette kan du selv administrere via dine nettsider, se mer om dette i vår Cookie-erklæring, se www.shb.no/cookie_policy for oppdatert informasjon.

Underleverandører og sikkerhet

SHB benytter en plattform utviklet av Gyldendal Norsk Forlag.

Alle opplysningene som behandles i SHB skjer på servere som er lokalisert innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). I de tilfellene der servere er eid av selskaper lokalisert utenfor Europa, brukes SCC som overføringsgrunnlag i tillegg til nødvendige tiltak. Serverne driftes etter gjeldende beste praksis for serverdrift.

Gyldendal gjennomfører årlige sikkerhetsrevisjoner. For at forlaget skal ivareta dine personopplysninger på en sikker måte, er det helt avgjørende at du følger opp punktene om sikker bruk i Gyldendals bruksvilkår.