Språksprell i skolen Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2005
60 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205334540

Språksprell i skolen

Metodiske språkleker

Språksprell i skolen er et pedagogisk tilbud som kan brukes i leseopplæringen i 1. klasse og parallelt med selve bokstavinnlæringen. En forberedende leseopplæring gjennom lek.
Pris 989,00

Forskning viser at det å øve opp språklig bevissthet samtidig med leseopplæring gir gode resultater.
Språksprell i skolen kombinerer språklig bevissthet med fokus på morfemer og grunnleggende begreper. Enkle og morsomme språkleker legger grunnlaget for en vellykket leseopplæring. Språklekene er lette å organisere og motiverende for elevene.
Språksprell i skolen gir mange fordeler:
• Lærere får oversikt over den enkelte
elevs skriftspråklige utvikling, noe som
er med på å forebygge lese- og
skrivevansker blant elevene.
• Bildekortene som følger med er en svært
god støtte også til fremmedspråklige
elever.
• velegnet verktøy for begynneropplæringen
på 1. trinn.
• Læreverket kan brukes som supplement
i leseopplæringen helt opp til 3. trinn.
Lekene er delt opp i seks språklige områder:
– Oppmerksomhet for lyd
– Rim og regler
– Stavelser
– Ordanalyse
– Ord og setningsbevissthet
– Morfemer
Opplegget gir læreren mulighet for tidlig å skaffe seg oversikt over den enkelte elevs skriftspråklige utvikling, og det bidrar til å forebygge lese- og skrivevansker. Utstrakt bruk av bildekort i lekene gir god støtte også til fremmedspråklige elever.
Språksprell i skolen består av
LÆRERPERM med
47 språkleker
Bildekort
Aktivitetsboka til lærerbruk
Observasjonsskjema
AKTIVITETSBOK
I aktivitetsboka kan elevene selv øve videre på ferdigheter som ligger til grunn for begynneropplæringen. Oppgavene styrker og befester det barna lærer gjennom sosial samhandling i språkleken. Aktivitetsboka kan brukes uavhengig av permen.