Å ta Mykle på ordet. Et foredrag av Helene Uri

Radio Gyldendal #4

I anledning Agnar Mykles 100-årsdag arrangerte Gyldendal et seminar om ham. Det følgende er Helene Uris foredrag på dette seminaret: Å ta Mykle på ordet.

AA-ta-Mykle-paa-ordet.-Et-foredrag-av-Helene-Uri

Relaterte artikler