Bostedsløs

- Sofa-surferne er den største gruppen bostedsløse i Norge.

I en moderne velferdsstat er en bostedsløs en person som ikke har egen bolig, og som ikke klarer å skaffe seg det på egen hånd. I Norge er dette en mindre gruppe enn i de fleste andre land, men det betyr ikke at den ikke eksisterer. Terskelen for å komme inn på boligmarkedet er høy, og i boka "Bostedsløs" tar forsker Evelyn Dyb for seg nettopp politikken og andre faktorer rundt det å ikke ha bosted i Norge.

Evelyn Dyb

Utgivelser

Relaterte artikler

Psykisk helse hos eldre

Psykisk helse hos eldre

- Eldre blir ofte gitt medisiner, men psykoterapi nytter, mener Johanne Tonga, psykolog med doktorgrad i demens og...
Cross-Cultural Kids

Cross-Cultural Kids

Flytteerfaringer og påvirkning fra flere kulturer gir tilgang til mye viktig kunnskap, noe som er utgangspunktet for...