Cross-Cultural Kids

Flytteerfaringer og påvirkning fra flere kulturer gir tilgang til mye viktig kunnskap, noe som er utgangspunktet for boka Cross Cultural Kids. Fagbokpodden har tatt en prat med Lill Salole, forfatteren bak boka som hun selv omtaler som en bok til, ikke om, unge med krysskulturell oppvekst.

Salole er utdannet cand.polit. i psykologi, og har også fordypning innen teater, litteratur og bevegelsesterapi. Hun har selv krysskulturell og flerspråklig bakgrunn, og bodde i seks land i løpet av sine barne- og ungdomsår.

Cross Cultural Kids er en informasjonsbok som utforsker temaer i en krysskulturell oppvekst: identitet og tilhørighet, krysspress/lojalitetspress, verdimiks, migrasjonsstress samt opplevelser av annerledeshet.

Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen
Programleder er Anders Høglund.

Salole Bilde Bo Mathisen

Relaterte artikler

Podcast: Bostedsløs i Norge

Podcast: Bostedsløs i Norge

I denne episoden møter vi Evelyn Dyb som har forsket på bostedsløshet og boligsosiale problemstillinger i to tiår....