Jan Grue om sin nye roman «Det blir ikke bedre»

Jan Grue har skrevet en roman om morgendagens samfunn, og følgelig det Norge vi lever i i dag. Et samfunn styrt av lønnsomhetstenkning og viljen til å gjøre godt, av troen på at alt kan måles … også verdien av et liv.

Hør ham her i samtale om sin nye roman «Det blir ikke bedre».

 

Relaterte artikler