Læreren i møte med elever med stille atferd

I et hvert klasserom finnes det en eller flere elever som fremstår som engstelige, stille, deprimerte, ensomme eller ukomfortable.

Lærer og spesialpedagog Anne-Lise Sæteren er spesielt interessert i tematikken sosiale og emosjonelle vansker, utfordringer læreren møter i sin arbeidssituasjon og hvordan skolen kan tilrettelegges for at alle barn og unge skal kunne oppleve sine bidrag som viktige og verdifulle.

Hør om boka hennes «Læreren i møte med elever med stille adferd», i Fagbokpodden.

Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Nettavisen.

 

Laereren-i-moete-med-elever-med-stille-atferd (1)