Judith van der Weele er psykologspesialist med fordypning i klinisk arbeid med voksne og jobber til daglig som sakkyndig i barnevernssaker og foreldretvister. Kjersti Karlsen er psykologspesialist med klinisk fordypning i arbeid med barn og ungdom, og barnesakkyndig. Sammen gjester de Fagbokpodden i denne podcastepisoden som omhandler boken deres, "Analyse i komplekse barnevernssaker".

Van der Weele og Karlsen har selv jobbet med kompliserte barnevernssaker og sett konsekvensene av saker de mener ikke har blitt forstått godt nok. I denne episoden forteller de om det å ta feil i barnevernssaker, viktigheten av å bruke kritisk refleksjon i arbeidet sitt, hva begrepet kulturpsykologi i barnevernsarbeid innebærer og mye mer.

Lytt til episoden i iTunes, Spotify eller ved å spille av nedenfor. 

Programleder er Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Nettavisen.

Kjersti Karlsen

Kjersti Karlsen

Kjersti Karlsen er psykologspesialist med klinisk fordypning i arbeid med barn og ungdom, og barnesakkyndig.

Hun har lang erfaring med arbeid med barn og unge både som som miljøterapeut, saksbehandler i barnevernet, medlever i barnevernsinstitusjon og senere som psykolog. Karlsen har bred kompetanse på normalutvikling, utviklingsforstyrrelser, utviklingshemming, nevropsykologisk utredning og voksne pasienter med alvorlige ruslidelser. Hun har også jobbet mange år med barn og ungdom med alvorlige psykiske lidelser, først i sengepost for ungdom, deretter 8 år ved TIPS Sør-Øst /regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser.

Karlsen har selvstendig praksis og er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse ved Oslo universitetssykehus.

Judith van der Weele

Judith van der Weele

Judith van der Weele er psykologspesialist med fordypning i klinisk arbeid med voksne.

Hun har undervist, veiledet, drevet metodeutvikling og skrevet omkring temaene traumebehandling, vold og kultursensitiv utredningspraksis, og har også i en årrekke arbeidet med prosjekter i regi av Alternativ til Vold, Redd Barna og BUFdir. Gjennom flere år på RVTS har hun utformet opplæringsprogrammet «Tryggere traumeterapeuter» for spesialisthelsetjenesten, og har også vært prosjektansvarlig for «Riktig hjelp til riktig tid», et BUFdir finansiert prosjekt knyttet til utvikling av praktiske analyseferdigheter i 2019 og 2020.

Til daglig arbeider van der Weele som sakkyndig i barnevernssaker og foreldretvister.

Les mer om boken

Relaterte artikler

Bostedsløs

Bostedsløs

- Sofa-surferne er den største gruppen bostedsløse i Norge.
Psykisk helse hos eldre

Psykisk helse hos eldre

- Eldre blir ofte gitt medisiner, men psykoterapi nytter, mener Johanne Tonga, psykolog med doktorgrad i demens og...
Cross-Cultural Kids

Cross-Cultural Kids

Flytteerfaringer og påvirkning fra flere kulturer gir tilgang til mye viktig kunnskap, noe som er utgangspunktet for...