Søk opp "Fagbokpodden" der du lytter til podcast

Bestill boka her

Bente Ailin Svendsen

Bente Ailin Svendsen er professor ved Senter for flerspråklighet (MultiLing), et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo.

Hun er også professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge. Svendsen har undervist i og forsket på flerspråklighet i hele sin karriere, hos barn, unge og voksne og i samfunnet generelt. Hun har dessuten omfattende erfaring med å formidle forskningen til et bredt publikum, blant annet gjennom språkutstillingen Oslo sier. Språk i byen og Språksalongen ved Oslo Bymuseum (2016–2018).

Relaterte artikler

Bostedsløs

Bostedsløs

- Sofa-surferne er den største gruppen bostedsløse i Norge.
Fjernledelse

Fjernledelse

- Om sjefen er kontrollfrik går han en usikker tid i møte.