Praktisk organisasjonspsykologi

Episode 2: Frilans

Når du er frilanser eller selvstendig næringsdrivende er ofte arbeidssituasjonen litt annerledes enn for faste ansatte. Hvordan spiller arbeidspsykologi inn på dette feltet?

Jonas Rennemo har med seg Hanna von Bergen i denne episoden.

Programleder Anders Høglund.
Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen.

Frilans

Relaterte artikler