Psykisk helse hos eldre

- Eldre blir ofte gitt medisiner, men psykoterapi nytter, mener Johanne Tonga, psykolog med doktorgrad i demens og en av to forfattere bak boka  "Psykisk helse hos eldre".

Fagbokpodden har tatt en prat med Johanne om demens hos eldre, hvordan man kjenner igjen demens og tiltak/endringer man kan gjøre for eldres psykiske helse.

Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen.

Programleder er Anders Høglund.

Johanne Tonga

Utgivelser