Å redusere antall selvmord er et uttalt mål fra våre helsemyndigheter. I 2008 kom Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Likevel har ikke antall selvmord gått ned. Hvordan kan vi forebygge selvmord? Hva er god behandling? Og hvordan skal psykologer klare å sitte med ansvaret som har blitt pålagt dem? I denne første episoden i miniserien om krevende terapier, utforsker vi hvordan temaet selvmord er aktuelt i terapirommet og i relasjonen mellom pasient og terapeut.  

Kristin Østlie er psykologspesialist og har en doktorgrad om terapiprosesser når pasienten er i selvmordsfare. Hun har lang erfaring fra selvmordsforebyggende arbeid ved Lovisenberg diakonale sykehus og jobber i dag som avtalespesialist. 

Bergljot Gjelsvik er psykolog og forsker ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og ved Universitetet i Oxford, hvor hun forsker på hvordan vi kan forstå overgangen fra suicidale tanker til handling.

Produsent for episoden er Sunniva Glessing, og musikken er laget av Johannes Amble. Lytt til episoden der du hører på podkast eller ved å spille av nedenfor. 

Hjelpetelefonen er Mental helses gratis, døgnåpne hjelpetelefon for alle som trenger noen å snakke med. Du kan nå Hjelpetelefonen på 116 123.

Relaterte artikler