Camilla Collett - ungdom og ekteskap Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
496 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205430075

Camilla Collett - ungdom og ekteskap

I 2013, to hundre år etter at Camilla Collett ble født, foreligger en revidert og utvidet versjon av Torill Steinfelds biografi om henne.
Pris 399,00

Boka tar for seg Camilla Colletts liv fram til hun utgav Amtmandens døttre i 1850-åra. Vi følger oppveksten på Eidsvoll, ungdomstiden med opphold i Christiansfeld, Christiania, Paris, Hamburg og København og ekteskapet med Jonas Collett. En rød tråd er Camilla Wergelands selvoppdragelse og utvikling som skribent, en annen hennes vennskap og kjærlighetsliv. Skriften og livet flettes sammen, særlig gjennom forholdene til Emilie Diriks og  Jonas Collett. Det hele settes inn i en bred kulturhistorisk ramme.

Camilla Collett kalte selv Amtmannens døtre for et bidrag til en fedrelandsk "Kvindehjertets Historie". Biografien følger opp denne ideen, men setter hennes egen dannelseshistorie inn i en europeisk sammenheng.

 

Torill Steinfeld er professor i nordisk litteratur og norskdidaktikk, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. I 1996 utga hun Den unge Camilla Collett - et kvinnehjertes historie. Denne nye boka er en revidert og utvidet utgave av 1996-boka.

Sagt om forrige utgave:

«Imponerende Camilla Collett-biografi.» Karsten Alnæs, Dagbladet