Saligheta heme Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2005
208 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205328938

Saligheta heme

En varm og lun erindringsbok fra hele Norges pensjonsgeneral og tidligere finansminister .
Pris 329,00
Utsolgt

"Far var landarbeider og skogsarbeider. En høst var han på veianlegg som var satt i gang for arbeidsledige. Mor hadde før hun ble gift vært tjenestejente, nå var hun "hjemmeværende", som det senere kom til å hete. Bestefar i Gausdal var land-og skogsarbeider og nok fortsatt husmann."
Det er en gutt fra Hedmarken, som senere skulle sitte ved Kongens bord med ansvar for landets finanser, som her forteller. Han har sterke bånd til den fjerne tida og det enkle livet som rommet noen verdier vi kanskje er i ferd med å miste.
Saligheta heme er ei bok som mange vil kjenne seg igjen i og glede seg over - full av varme, fortellerglede, solidaritet og perspektiver på vår egen tid.