Seks fot under Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2011
184 sider
1. utgave
ISBN/EAN: 9788205411883

Seks fot under

Et essay om Hans Herbjørnsruds forfatterskap

Dristig og originalt om Hans Herbjørnsruds forfatterskap.
Pris 399,00
Utsolgt

Hans Herbjørnsrud er en av våre mest originale og betydningsfulle forfattere. Kaja Schjerven Mollerin forankrer i sitt essay lesningen av Herbjørnsruds noveller i en historisk sammenheng og i en litterær tradisjon. Hun viser hvilken sentral plass krigen og Holocaust har i Herbjørnsruds litterære univers, hvilket mørke som hviler over forfatterskapet. Slik peker hun også på hvordan novellene konfronterer leseren med moralske problemstillinger, som krig, vold, lidelse, ansvar. Og om Herbjørnsrud selv knapt bruker ordet ondskap, er det på mange måter ondskapen han utforsker.

Seks fot under er skrevet med stor innlevelse i forfatterskapet, dristighet i perspektiver, modenhet i tolkninger og med stor klokskap.

Anmelderne mener:

"[...] nyanserik, spennande lesing. I staden for å stille seg opp framfor teksten for å demonstrere poenga sine, viser Mollerin seg som ein utvungen guide gjennom eit rekvisittmetta og barokt svulmande litterært landskap som det elles er lett å gå seg vill i." Brit Bildøen, Klassekampen

"Man kan ikke unngå å bli imponert over den kombinasjonen av bredt kunnskapsregister og analytisk kraft Mollerin besitter. Herbjørnsrud har vært heldig med sin leser." Ane Farsethås, Prosa

Se intervju med Hans Herbjørnsrud: