Kraft og bærekraft Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
232 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205562363

Kraft og bærekraft

Arendals Fossekompani 125 år

Pris 449,00

Arendals Fossekompani ble startet i elektrisitetens barndom. I 2021 er det 125 år siden. Formålet var å utnytte kraften fra vannfallene i Arendalsvassdraget til produksjon av elektrisitet.

Den store nasjonale industribyggeren Sam Eyde fikk fart på utbyggingen av kraftverkene ved Bøylefoss og Flaten og skapte grunnlaget for den store industriutbyggingen på Eydehavn. Det første kraftverket kom i drift i 1913, og selskapet har gjennom mer enn 100 års drift alltid levert driftsoverskudd. Selskapet ble startet for å utnytte fornybar energi og har gjennom mange år hatt en miljøprofil på sine investeringer. I dag eier Arendals Fossekompani fem større virksomheter som opererer innenfor fornybar energi, teknologi og digitalisering i globale vekstmarkeder. Fossekompaniet eier virksomheter med til sammen 2100 ansatte i 26 land. Arendals Fossekompani ble notert på Oslo Børs i 1913 og er ved siden av Hydro det eldste selskapet på børsen. Børsverdien av Arendals Fossekompani er i jubileumsåret rundt 17 milliarder kroner.