Almanakk for Noreg 2021 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
168 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205538665

Almanakk for Noreg 2021

Almanakk for Noreg har eksistert sidan 1644 og har i fleire hundre år vore umissande i norske heimar.
Pris 75,00

Almanakken inneheld som vanleg kalendarium med merkedagar, oversikter over astronomiske og meteorologiske forhold, reglar om jakt, fangst og fiske, hundreårsminne, ei minneliste og oversiktskalender for dei nærmaste åra. Her er òg plansjar over solhøgd i fleire norske byar, månane til planeten Jupiter og tabellar for oppgangs- og nedgangstider for planetane. Ein eigen figur viser lysstyrken til planetane. Her er dessutan tabellar og figurar for Solas og Månens deklinasjon.

Denne utgåva inneheld to temaartiklar, Norsk stadnamnarkiv hundre år av Botolv Helleland, Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo, og Forbodstida av Espen Søbye, Statistisk sentralbyrå.