Makt og byråkrati. Essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdi...++ Høyoppløst bilde
Redaktører:
Egil Fivelsdal
Utgivelsesår: 2000
216 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205271012

Makt og byråkrati. Essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdi...++

Ifølge Weber er det sosiologiens oppgave ikke bare å finne regulariteter i menneskelige handlinger, slik de opptrer i forskjellige samfunn og kulturer, men også å forstå det meningsinnhold og de verdier som ligger til grunn for dem.
Pris 269,00

Makt og byråkrati er et utvalg sentrale tekster fra Max Webers (1864–1920) forskning innen politikk, lagdeling og byråkrati. Essayene representerer viktige milepæler i sosiologiens utvikling, og utgjør deler av et gigantisk livsverk som man ikke kommer utenom hvis man vil forstå samfunnets og sosiologiens forutsetninger.

Inngår i serien: Fakkel