Angen av bork og ein brennande einerbusk. Om Alfred Hauges forfattarskap Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2001
190 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205291379

Angen av bork og ein brennande einerbusk. Om Alfred Hauges forfattarskap

Ein interessevekkjande studie i ein av dei mest mangslungne og originale forfattarskapane i nyare norsk litteratur.
Pris 279,00

Alfred Hauge (1915-1986) var ein av dei mest nyskapande prosaforfattarane i etterkrigstida. I denne boka syner Jan Inge Sørbø korleis Hauges første bøker har trekk frå kristen triviallitteratur og melodrama, men korleis han gjennom mange fasar utviklar seg til ein av våre mest eksperimentelle prosaforfattarar, og vart ein visjonsdiktar i si tid. Sørbø peikar på viktige hendingar i biografien som har gitt stoff til Hauges bøker, og på samanhengen mellom endringane i kultursyn og litterær form. Gjennom alle endringar står solidariteten med det lidande mennesket sentralt i Hauges verk, og han reflekterer over forholdet mellom kunst og liding.