Brennbart Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2004
141 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205336971

Brennbart

Brennbart er ei historie om korleis usanningar og kunnskapsløyse kan veksa til historieforfalsking.
Pris 99,00
Utsolgt

Førestellinga om ei tett kopling mellom Nasjonal Samling og målrørsla vart forma i dei første åra etter krigen. Seinare vart den bygd ut av eit riksmålsforbund med særs mykje å skjula, og deretter av historikaren Hans Fredrik Dahl, av forfattaren og politikaren Lars Roar Langslet og av mange andre. Denne aggressivt kunnskapsfiendtlege linja i kulturpolitikken fører mellom anna til bokbrenning på Oslos beste vest så seint som i 1999. Nynorsk og annan motkultur skal reinskast ut og makteliten tek på seg jobben.
Kjartan Fløgstads bitande pamflett teiknar eit bilete av korleis revisjonistiske og inkompetente historikarar og politikarar har freista å knusa det språklege mangfaldet, og med det skapa djupare kulturelle sprekker i Norge enn på hundre år.