Davids nøkkel Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2001
137 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205297593

Davids nøkkel

Årets diktsamling fra Arnold Eidslott, Davids nøkkel, inneholder dikt som tematisk dreier seg om erfaringen av gudsnærvær.
Pris 229,00

Tittelen på årets diktsamling fra Arnold Eidslott er hentet fra Johannes' åpenbaring; Davids nøkkel var hans tro gjennom livet. Diktene forholder seg gjennomgående til "det andre nærværet", til erfaringen av gudsnærvær, til erkjennelsen av guds nådefulle gave, det hellige, det overskridende som i den moderne verden kan synes ikke-eksisterende. Eidslott beveger seg fra nærmest ekstatisk gudshenvendte dikt til mer samtidsrefsende og appellerende, fra platonsk tankegods til nyere, historiske hendelser. Han benytter også stemmene til historiske personer: "Vi taler det samme språk alle / som ofret dette nærvær for et annet / En engel var vår mor vårt hus en himmel"