Desperasjonsanimasjon Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
152 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205555358

Desperasjonsanimasjon

Pris 299,00
Lanseringsdato: 20. august 2021

Silje Linge Haalands dikt preges av en sterk billedrikdom og rommer fortvilelse, utmattelse, stagnering, så vel som ekstase, lidenskap og fryd. Desperasjonsanimasjon henviser til noe akutt. Det desperate er en aktivert tilstand, en konsekvens av kaoset som preger oppmerksomheten i vår tids enorme og ofte selvmotsigende flyt av informasjon. Animeringen viser til samhandling, det å gjøre levende. Det er ritualer vi fremfører daglig som en orientering i det desorienterte: Livet eksploderer, eller samles i en klase av bær. Diktene tydeliggjør omsorgen i bevaringsarbeidet. Former for fellesskap imiteres, famles etter, utprøves. Det finnes ikke et utenfor. Alt er dratt inn i desperasjonsanimasjonen. Diktene spør, de formulerer prosesser av begynnelser, tap, forskyvninger. Det å være er oppe til forhandling. Det er foranderlig og plastisk. Diktene belyser språket som en eksistensiell betingelse, som en beholder for utforsking av våre eksistensielle grunnvilkår.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris