En annen verden Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
272 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205518803

En annen verden

Ro og refleksjon i Tor Ulvens forfatterskap

Pris 429,00
Utsolgt

Tor Ulvens (1953–95) forfatterskap rommer store kontraster og svimlende tidsperspektiver, mot og frykt, desperasjon og kontroll. Men Ulven har også blikk for de dagligdagse situasjonene vi inngår i, og hvordan det eksistensielle alvoret kan slå oss nettopp i disse situasjonene. Og fremfor alt er han en forfatter som søker ro i en urolig verden, hele tiden klar over at den menneskelige bevisstheten er kjennetegnet ved at den har uroen nedfelt i seg. Anemari Neples bok setter søkelys på dette paradokset i Tor Ulvens forfatterskap. Hun viser hvordan Ulven leder leserens oppmerksomhet vekk fra det dagsaktuelle jaget og inn i et annet spor hvor vi betrakter innsikter som er utenfor rekkevidde, og som vi ikke kan nå – men som vi kan dikte, som vi kan lytte etter og som vi kan meditere over. Boken presenterer lesninger av tekster som i liten grad har vært tema i den tidligere resepsjonen, og materiale som aldri tidligere har vært offentliggjort.

Anmelderne mener:

"Eit stort fortrinn med En annen verden er at boka ikkje fortapar seg i det tekniske ved dikta eller står fram som ei akrobatisk øving i akademisk prosa. Boka syner fram, i eit klart og sobert språk, korleis ein kan forstå sentrale punkt i Ulvens tekstar. Vidare freistar ho ikkje gape over alle tekstane, ho held fast ved eit nøye utval, som ho vender attende til fleire gonger. Det gjer det greitt for lesaren, samstundes som det underbyggjer lesingane og gir dei ei uvanleg djupne. Anemari Neple har laga ei viktig bok om ein sentral norsk forfattarskap."
Sindre Ekrheim, Dag og Tid 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
239,00