løp svartøre løp / ruohta muzetbeallji ruohta Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2011
176 sider
1. utgave
ISBN/EAN: 9788205418738

løp svartøre løp / ruohta muzetbeallji ruohta

Vakre og bevegelige dikt fra en samisk erfaringsverden
Pris 279,00
Utsolgt

løp svartøre løp er en poetisk, bevegelig og billedsterk diktfortelling. Sentralt i fortellingen står forholdet mellom reinsdyret Svartøre og jenta som er diktenes jeg. Vi møter henne når hun som ung jente merker kalven i det kullsvarte øret, og gjennom diktene følger vi hennes liv og Svartøres, til dyret henger over slaktebordet. Det handler om kjærlighet og frihet, om det tette forholdet mellom menneske og natur, om å måtte gi slipp på noe som står en nær – og akseptere at det er slik livet er. Det handler om åpenhet og tilstedeværelse, og om å se kjærligheten som en kraft som forblir, selv om alt annet forandres.

Boken er trykt i to deler - på samisk og norsk.
Gjendiktning til samisk ved: Rawdna Carita Eira & Heaika Hætta

terningkast6

"I et stramt og elegant språk som favner dypt, og som ser både fortid og fremtid har forfatteren skrevet dikt som fortjener å bli lest også utenfor det samiske kjerneområdet."
Solgunn Solli, Altaposten

"Løp svartøre løp er en diktsamling som utvider perspektivet, både for det menneskelige og det norske. Diktene er befriende både i sin livsopplevelse og sin kulturformidling, de øker forståelsen av det samiske, så vel som av hva det vil si å være norsk. Gi dem gjerne en pris."
Liv Riiser, Vårt Land

"Forfatteren leker fint med både språk, metaforer og handling. Gammel kunnskap og nåtidens hendelser flettes inn i hverandre, fra barnesinnets oppfattelse og forståelse til det voksne menneskets refleksjon."
Isak Samuel Hætta, Ávvir

"... et spennende innsyn i en svært naturnær livsanskuelse – i sitt vesen både vakker og nådeløs usentimental."
Erik Engblad, Morgenbladet

Nominert til Nordisk Råds litteraturpris

ruohta muzetbeallji ruohta lea poehtalaš, lihkádeaddji ja nana govvideaddji diktamuitalus. Guovddážis muitalusas lea boazu Muzetbeallji ja nieida, ja sudno lagas oktavuohta, ja nieida leage ieš divttaid muitaleaddji. Mii deaivvadit nieiddain go son nuorra agis vuohččan merke miesáža muzet bealji, ja divttaid bokte čuovvut su ja Muzetbealji eallima, dassážii go dat sárvvisin heaŋgá njuovvanbeaŋkka bajil. Dás lea sáhka ráhkisvuođa ja friddjavuođa birra, lagas oktavuođa olbmo ja luonddu gaskka, go šaddá guođđit juoidá mii lea olbmo lahka – ja dohkkehit ahte nu lea eallin. Lea sáhka rabasvuođas ja eallimis, ja dovdat ráhkisvuođa fámu mii lea bistevaš, vaikko buot eará rievdá.

Girji lea deaddiluvvon guovtti oasis - sámegillii ja dárogillii.
Sámás: Rawdna Carita Eira & Heaika Hætta

Evttohuvvon Dávviriikalaš ráđi girjjálašvuođabálkkášupmái

”Diktagirjji čálli stoahká vuohkkasit sihke gielain, govvidusaiguin ja dáhpáhusaiguin. Dološ dieđut ja dálá dáhpáhusat livkkašit lotnolassii, máná ipmárdusa ja govvideami rájes gitta ollesolbmo guorahallamii.”
Isak Samuel Hætta, Ávvir