Nattarbeid Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2003
63 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205323575

Nattarbeid

Hvordan kan mennesker nå hverandre, og hvordan kan språket utsi noe om verden?
Pris 199,00

Henning H. Bergsvågs dikt befatter seg med en menneskelig og lyrisk grunnproblematikk: Hvordan kan mennesker nå hverandre, og hvordan kan språket utsi noe om virkeligheten. Med utgangspunkt i et karrig og beskjedent poetisk sted, med hus, elv og skog, risser Bergsvåg opp en dynamikk mellom indre og ytre, mellom blindhet og innsikt, mørke og lys. Sentralt står forholdet til den andre og til tingene. I det mellommenneskelige meningstapet lurer døden, i gjenopprettelsen av meningsfylde oppstår livet på ny.