Nettene under Kapp Hoorn Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2000
148 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205270794

Nettene under Kapp Hoorn

Pris 69,00

«Jeg har med dette verket villet reise et ordenes monument over den norske sjøfarts pionerer,» skriver forfatteren i sitt følgeskriv til forlaget. Han har selv vært til sjøs ca. 10 år av sine unge år, men tar ikke utgangspunkt i personlige erfaringer, han hyller de anonyme pionerer, og særlig matrosene, fra seilskutenes tid i 1880-årene. På denne tiden ble grunnlaget lagt for at den norske handelsflåten kom til å bli den tredje største i verden. Som i Eidslotts forrige diktsamling er det altså et historisk motiv som er det konkrete utgangspunktet og også rammen for diktene. Og det er særlig skildringen av matrosenes vanskelige og farefulle situasjon om bord på seilskutene som ligger til grunn for svært mange av de 112 diktene i samlingen. Men også andre dikt som motivisk ligger på siden i forhold til dette overordnete prosjektet, får plass i samlingen og utvider dermed perspektivet. Dessuten fletter Eidslott inn religiøse betraktninger, kombinert med sentrallyriske emner som natur, kjærlighet, tid og død, og dette fører til at samlingen får mer enn en rent historisk interesse.Arnold Eidslotts særpreg som lyriker er at han kombinerer en religiøs forankring med et moderne formspråk. Siden debuten i 1953 har han markert seg som en av våre fremste lyrikere innenfor den modernistiske tradisjonen.