Samlede dikt Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
240 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205421974

Samlede dikt

Nordahl Grieg (1902–1943) ville gå inn i sin tid. Det gjorde ham omdiskutert, men også elsket.
Pris 349,00

Nordahl Grieg (1902–1943) ville gå inn i sin tid. Det gjorde ham omdiskutert, men også elsket.

Allerede som syttenåring gikk han til sjøs. I 1927 dro han til Kina og rapporterte fra borgerkrigen der, senere bodde han lenge i Sovjetunionen under Stalin-regimet. Under den spanske borgerkrigen var han krigskorrespondent, og under siste verdenskrig oppholdt han seg blant annet i London. Han omkom i luftkampene over Berlin 2. desember 1943.

Hele tiden skrev han dikt. Fedrelandsdiktene fra krigstiden ble utgitt i 1945, i et opplag på 70 000. Men i sitt korte liv skrev han også landskapsdikt, kjærlighetsdikt og dikt med eksistensielle temaer. Den ytre verden dominerte hans liv, men han hadde hele tiden den indre verden med seg.