Skyggeløs Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
120 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205514799

Skyggeløs

Finstemte dikt om tidens dimensjon og variasjoner
Pris 299,00

I He Dongs fjerde diktsamling, Skyggeløs, er tiden og de mange rollene den opptrer i det sentrale tema. I diktene opptrer tiden både som noe personlig/privat, som noe felles, og som noe som tilhører naturen. Den framstilles som en linje med en begynnelse og en slutt, men også som en endeløs sirkel. Som et kontinuerlig spenn, og samtidig som utallige sammensatte øyeblikk.

Menneskelivet er påvirket av og speiler øyeblikk og minner fra fortiden. Det er disse øyeblikkene i tidens gang som bekrefter vår eksistens, både som individer og samfunn. Tiden er en kraft av uante dimensjoner, men den er samtidig sporløs og skyggeløs der den binder sammen de små og store elementene i livet.

I He Dongs dikt veves forestillingene om tidens dimensjon og variasjoner inn i et billedspråk farget av Østens poetiske forestillingsverden, og den tradisjonelle bruken av personifisering i kinesisk diktning speiles mot et moderne poetisk formuttrykk.

Boken foreligger i tospråklig norsk/kinesisk utgave, og er gjendiktet til norsk av Yinni Hu i samarbeid med forfatteren.

Anmelderne mener:

«He Dongs lyrikk er både vakker, kunnskapsfylt og reflektert. Dei finaste kjenslene finst ofte i dikt som samstundes femner om kosmiske utsyn og dei 'små' fenomen: I denne poesien er det gjerne bilete av doggdropar og sommarfuglar, men òg stormfuglar og pinjetre.»
Knut Ødegård, Vårt Land