Vinden blåser dit den vil Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2008
136 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205384361

Vinden blåser dit den vil

Dikt som med autoritet og ydmykhet formidler troserfaring.
Pris 299,00

Tittelen på årets diktsamling fra Arnold Eidslott er hentet fra Johannes' evangelium, og motiver fra Bibelen setter sitt tydelige preg på mange av diktene i denne samlingen. Det er poesi som med patos, autoritet og ydmykhet formidler gudserfaring. I dikt som til tider nærmer seg det liturgiske i sitt utsagn, utforskes den muligheten til overskridelse som er gitt mennesket gjennom kristentroen.

Formmessig er Eidslotts poesi orientert mot modernismen, men i sin formidling av et sterkt trosinnhold utfordrer og utvider disse diktene samtidig modernismens verdensbilde. Med dikt om Pascal, Nietzsche og T.S. Eliot skriver Eidslott seg samtidig inn i en lang kunstnerisk og idémessig tradisjon.