Nye oversettelser av antikkens viktigste tekster til moderne norsk

Kanon. Antikkens litteratur på norsk

I 2014 starter Gyldendal sitt store oversettelsesprosjekt for antikke tekster. Gjennom de kommende tiårene skal antikkens kanon oversettes til og utgis på norsk – og med det blir den mest sentrale del av europeisk kulturarv gjort tilgjengelig for norske lesere. Antikkens litteratur, fra Homer til Augustin, utgjør et litterært og tankemessig startpunkt for hele det europeiske kulturområdet. Det har siden, til alle tider, vært et helt sentralt referansepunkt for talløse samtidige kulturuttrykk. De første bøkene lanseres i 2014, og utgivelsesplanen omfatter omlag 150 verk.