Sort vokser Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2001
90 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205278769

Sort vokser

Skarpt observerte prosatekster med utgangspunkt i konkrete, ofte hverdagslige hendelser eller scener, som bygges ut til refleksjoner omkring menneskelige eksistensbetingelser.
Pris 199,00

Utvikling og stillstand, tid og forgjengelighet, er blant de sentrale tematiske aksene disse eksistensielle punktnedslagene beveger seg omkring. Presisjon, nyanserikdom og en fin billedskapende evne preger det språklige uttrykket i Pål Gitmark Eriksens tekster. Her forenes lavmælt humor med eksistensielt alvor, og tekstene avslører en forfatter med et årvåkent, sensitivt blikk for så vel mennesker som deres omgivelser.