Jo Torkjel Fenne

Jo Torkjel Fenne er født i 1968 i Akershus og bosatt i Trondheim. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo, Forfatterstudiet i Bø ogsom audiopedagog ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet som billedkunstner ogaudiopedagog, og har tidligere publisert tekster i Metronome, Signaler, Frotte, Ratatosk og Kokong.

Utgivelser