Vinduet 1 - 2015 Høyoppløst bilde
Redaktører:
Preben Jordal
Utgivelsesår: 2015
128 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205485631

Vinduet 1 - 2015

Årets første nummer av Vinduet – det første med Preben Jordal som redaktør.
Pris 150,00

INNHOLD:

Leder

Romaner uten slutt. Om Patrick Modiano
Av Per Buvik

Farlig begjær. Tennessee Williams og understrømmene
Av Inger Merete Hobbelstad

Georg
Av Einar Økland om Georg Johannesen

Retter pennen mot Putin
Av Bernhard L. Mohr

Tema: Friedrich Nietzsche

Folkeutgaven. Intervju med Helge Jordheim
Av Kaja Schjerven Mollerin

Homers konkurranse
Av Friedrich Nietzsche

Forsøk om Nietzsches aforismer
Av Kai Sina

Jeg kan ikke svømme. Det dionysiske og det dillettantiske hos Friedrich Nietzsche og Franz Kafka
Av Isak Winkel Holm

Nietzsche og den tidlige Hamsun
Av Eivind Tjønneland

Om stillære
Av Friedrich Nietzsche

Det sidste menneske
Av Alexander Carnera

Er det stabilt at mening er ustabil?
Av Erling Aadland

Grues univers. Intervju med Jan Grue
Av Kristian Wikborg Wiese

Et språk for selvprøveolse, et annet for selvtrøst
Av Carina Elisabeth Beddari

«"Han tenkte i andres hoder, og også i hans hode tenkte andre»
Bertolt Brecht og Fritz Sternberg
Av Finn Iunker

Med åpent ansikt. Om Øyvind Rimbereids lyrikk
Av Jenny Moi Vindegg

Om Nietzsches stillære, men egentlig mest om et par andre ting
Av Finn Iunker