1.-4. trinn

Oversikt over gratisressurser for 1.-4. trinn

Her finner du digitalt innhold fra forrige reform, Kunnskapsløftet 2006Norsk

Salto Ressursbank 1–7: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/laererrom

Salto 1 Øverom for elever: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-1---sma-bokstaver?page=abc

Salto 2 Øverom for elever: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-2

Salto 3A Øverom for elever: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-3a

Salto 3B Øverom for elever: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-3b1

Salto 4A Øverom for elever: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-4a

Salto 4B Øverom for elever: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-4b

Salto Smart Tavle: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/smart-tavle?_ga=2.212938966.351353918.1634295628-1980505795.1611562186 

 

Matematikk

Multi Ressursbank 1–7: http://podium.gyldendal.no/multi/laerer/laererrom-ressursbank

Multi Kopioriginaler 1–4: http://podium.gyldendal.no/multi/laerer/kopioriginaler-1-4

Multi Nettoppgaver 1A: https://podium.gyldendal.no/mno1-4/1a

Multi Nettoppgaver 1B: https://podium.gyldendal.no/mno1-4/1b

Multi Nettoppgaver 2A: https://podium.gyldendal.no/mno1-4/2a

Multi Nettoppgaver 2B: https://podium.gyldendal.no/mno1-4/2b

Multi Nettoppgaver 3A: https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3a

Multi Nettoppgaver 3B: https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3b

Multi Nettoppgaver 4A: https://podium.gyldendal.no/mno1-4/4a

Multi Nettoppgaver 4B: https://podium.gyldendal.no/mno1-4/4b

Multi Smart Tavle: https://podium.gyldendal.no/multi/laerer/smart-tavle-1-7?page=2-utgave 

 

Engelsk

Explore Ressursbank 1–7: http://podium.gyldendal.no/explore/laerer/laererrom/laererrom

Explore Øverom 1: http://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-1/overom-explore-1

Explore Øverom 2: http://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-2/overom-explore-2

Explore Øverom 3: http://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-3/overom-explore-3

Explore Øverom 4: http://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-4/overom-explore-4

Explore Smart Tavle: https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/smart-tavle?_ga=2.212938966.351353918.1634295628-1980505795.1611562186 

 

Natur- og samfunnsfag

Nye Gaia Øverom 1: http://podium.gyldendal.no/nyegaia/elev/overom-1

Nye Gaia Øverom 2: http://podium.gyldendal.no/nyegaia/elev/overom-2

Nye Gaia Øverom 3: http://podium.gyldendal.no/nyegaia/elev/overom-3

Nye Gaia Øverom 4: http://podium.gyldendal.no/nyegaia/elev/overom-4

Nye Gaia Smart Tavle 1: https://podium.gyldendal.no/nyegaia/laerer/smart-tavle/menypunktene/nye-gaia-1-bm 

Nye Gaia Smart Tavle 2: https://podium.gyldendal.no/nyegaia/laerer/smart-tavle/menypunktene/nye-gaia-2-bm 

Nye Gaia Smart Tavle 3: https://podium.gyldendal.no/nyegaia/laerer/smart-tavle/menypunktene/nye-gaia-3-bm 

Nye Gaia Smart Tavle 4: https://podium.gyldendal.no/nyegaia/laerer/smart-tavle/menypunktene/nye-gaia-4-bm 

 

KRLE

Vivo 1–2, Elevside: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8699 (nedlagt pga. utgått teknologi)

Vivo 3–4, Elevside: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8700&redirect_from_tibet=true (nedlagt pga. utgått teknologi)

Vivo Smart Tavle: https://podium.gyldendal.no/vivo/smart-tavle?_ga=2.218767067.351353918.1634295628-1980505795.1611562186 

 

Gyldendals nye digitale læringsmiljø for Kunnskapsløftet 2020 er åpent! Prøv Skolestudio her