5.-7. trinn

Norsk

Salto Ressursbank: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/laererrom

Salto 5A Øverom for elever: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-5a

Salto 5B Øverom for elever: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-5b

Salto 6A Øverom for elever: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-6a

Salto 6B Øverom for elever: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-6b

Salto 7A Øverom for elever: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-7a

Salto 7B Øverom for elever: https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-7b

 

Matematikk

Multi Ressursbank 1–7: http://podium.gyldendal.no/multi/laerer/laererrom-ressursbank

Multi Oppgavegenerator 1–7: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=15153 

Multi Kopioriginaler 5–7: http://podium.gyldendal.no/multi/laerer/kopioriginaler-5-7

Multi Nettoppgaver 5A: https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5a  

Multi Nettoppgaver 5B: https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5b  

Multi Nettoppgaver 6A: https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_6a  

Multi Nettoppgaver 6B: https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_6b

Multi Nettoppgaver 7A: https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_7a

Multi Nettoppgaver 7B: https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_7b

Multi Smart Øving instruksjonsfilmer (kun 5. trinn): http://podium.gyldendal.no/multi/elev/matematikkfilmer

 

Engelsk

Explore Ressursbank 1–7: http://podium.gyldendal.no/explore/laerer/laererrom/laererrom

Explore Øverom 5: http://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-5/overom-explore-5

Explore Øverom 6: http://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-6/overom-explore-6

Explore Øverom 7: http://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-7/overom-explore-7

 

KRLE

Vivo 5–7, Elevside: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701