8.-10. trinn

Oversikt over gratisressurser for 8.-10. trinn

Her finner du digitalt innhold fra forrige reform, Kunnskapsløftet 2006

Norsk

Nye Kontekst 8–10 Ressursbank lærer: https://podium.gyldendal.no/nyekontekst/elev/ressursbank

Nye Kontekst 8–10 Ressursbank elev: https://podium.gyldendal.no/nyekontekst/elev/ressursbank

Nye Kontekst 8–10, Øverom, Basisbok: https://podium.gyldendal.no/nyekontekst/elev/overom/menypunktene/test-deg-selv

Nye Kontekst 8–10, Øverom, Grammatikk: https://podium.gyldendal.no/nyekontekst/elev/overom/menypunktene/grammatikk

Nye Kontekst 8–10, Øverom, Rettskriving: https://podium.gyldendal.no/nyekontekst/elev/overom/menypunktene/rettskriving

Nye Kontekst 8-10, Smart Tavle: https://podium.gyldendal.no/nyekontekst/laerer/smart-tavle?_ga=2.45177318.351353918.1634295628-1980505795.1611562186 

Kontekst 8–10 Ressursbank lærer: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=11963 (nedlagt pga. utgått teknologi)

Kontekst 8–10 Elevsider: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=2640&redirect_from_tibet=true (nedlagt pga. utgått teknologi)

 

Matematikk

Maximum Ressursbank Lærer 8–10: http://podium.gyldendal.no/maximum/elev/ressursbank/ressursbank

Maximum Ressursbank Elev 8–10: http://podium.gyldendal.no/maximum/elev/ressursbank/ressursbank

Maximum 8-10 Smart Tavle: https://podium.gyldendal.no/maximum/laerer/smarttavle?_ga=2.45880550.351353918.1634295628-1980505795.1611562186 

  

Naturfag

Element:

NYE!

Hva er tetthet?


Hva påvirker gjæringsprosessen?


Hva er en indikator?

 

Slik lager du din egen vulkan

Har du lurt på hvordan du kan få et egg opp i en flaske?

Hva tror du skjer med et egg som ligger én eller to dager i eddik?

     

Bruk av iPad/nettbrett/mobil i undervisningen Del 1

Bruk av iPad/nettbrett/mobil i undervisningen Del 2

Bruk av iPad/nettbrett/mobil i undervisningen Del 3

   

Naturlig utvalg_en oppskrift(pdf, 287,97 kB) 

   

Engelsk

Enter Ressursbank 8–10: http://podium.gyldendal.no/enter/laerer/enter-ressursbank

Enter 8-10 Smart Tavle: https://podium.gyldendal.no/enter/laerer/smart-tavle/?_ga=2.45880550.351353918.1634295628-1980505795.1611562186 

   

Samfunnsfag

Relevans 8–10: Undervisningsopplegg: FNs bærekraftmål nummer 6 "Rent vann og gode sanitærforhold"

  

KRLE

Horisonter 8 Elevside: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=7871 (nedlagt pga. utgått teknologi)

Horisonter 9 Elevside: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8001 (nedlagt pga. utgått teknologi)

Horisonter 10 Elevside: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8002 (nedlagt pga. utgått teknologi)

 

Fransk

C’est Chouette Øverom 1: http://podium.gyldendal.no/chouette/overom/cest-chouette-1

C’est Chouette Øverom 2: http://podium.gyldendal.no/chouette/overom/cest-chouette-2

C’est Chouette Øverom 3: http://podium.gyldendal.no/chouette/overom/cest-chouette-3

C’est Chouette Elevside, Textes et exercices, Lyd: http://podium.gyldendal.no/chouette/textes-et-exercices

C’est Chouette Elevside, Gloser 1: http://web2.gyldendal.no/chouette/gloser/CestChouette1/ (nedlagt pga. utgått teknologi)

C’est Chouette Elevside, Gloser 2: http://web2.gyldendal.no/chouette/gloser/CestChouette2/ (nedlagt pga. utgått teknologi)

C’est Chouette Elevside, Gloser 3: http://web2.gyldendal.no/chouette/gloser/CestChouette3/ (nedlagt pga. utgått teknologi)

 

Spansk

Amigos 8 Elevside: http://web2.gyldendal.no/amigos/amigos1/index.html (nedlagt pga. utgått teknologi)

Amigos 9 Elevside: http://web2.gyldendal.no/amigos/amigos2/index.html (nedlagt pga. utgått teknologi)

Amigos 10 Elevside: http://web2.gyldendal.no/amigos/amigos3/index.html (nedlagt pga. utgått teknologi)


Gyldendals nye digitale læringsmiljø for Kunnskapsløftet 2020 er åpent! Prøv Skolestudio her