Begrepsinnlæring

Geografifaget inneholder mange viktige fagbegreper, som elevene av og til syns er vanskelig å orientere seg i. Som en hjelp i innlæringen av begrepene, kan de bruke begrepsskjema. Skjemaet kan brukes i forbindelse med oppsummering av et emne, det kan være en del av elevenes arbeid gjennom hele skoleåret, eller du kan tilpasse det til de behovene du og din klasse har.

Begrepsskjemaet kan du laste ned her: 

Skjemaet kan fylles ut av elevene enkeltvis, eller du kan bruke tid sammen med elevene og fylle ut i plenum. Hvilke begreper som velges ut kan du og elevene bestemme i fellesskap, eller elevene kan notere seg de begrepene de selv syns er vanskelige.

Eksempel:

Begrep Definisjon Knytte det til fagstoff Eksempel fra virkeligheten
Immigrasjon Innvandring (fra et annet land Immigrasjon omtales ofte i forbindelse med demografi, befolkningsutvikling, flytting og flyttestrømmer. Immigrasjon kan være viktig i et land for å ivareta befolkningstallet I Norge bidrar immigrasjon til befolkningsvekst. I 2018 var andelen immigranter 14% av befolkningen i Norge.

  

Her er det mulig å bytte ut radene med annet innhold, som for eksempel figur eller illustrasjon, flere fakta om begrepet eller det som passer deg og din elevgruppe.

Relaterte artikler

Feltarbeid

Feltarbeid

En sentral metode i geografifaget er feltarbeidet. Geografer drar ut i verden og undersøker hvordan mennesket,...
Mitt hjemsted

Mitt hjemsted

Gjennom skoleåret tilegner elevene seg kunnskap om ulike geografiske emner, som er knyttet til ulike deler av verden...
Levende graf

Levende graf

I dette undervisningsopplegget skal elevene øve seg på å lese en graf, og sette informasjonen i den, i sammenheng...