Undervisningstips i naturfag

Bli med på fugletelling

Gå ut i hagen eller til en fôringsplass for fugler og noter ned alle fuglene du ser. Bli med på å kartlegge vinterfuglene i Norge du også!

Hvert år arrangerer Norsk Ornitologisk Forening "Hagefugltellingen" der folk over hele Norden samler informasjon om våre vinterfugler. Hvorfor ikke utfordre elevene til å telle fugler i sitt eget nabolag?

Vinteren 2020 fikk Norsk Ornitologisk Forening (NOF) rapporter fra nesten 10 000 fôringsplasser og det ble rapportert nesten en halv million fugler etter Hagefugltellingen, skriver de på sin nettside.

- Mange av dem som mater fugler synes det er morsomt å få delta i et stort prosjekt som samler informasjon om våre vinterfugler. Det at telleresultatet til «Kari» på 90 år og «Marte» på 14 år blir verdifulle data for å gi oss et bilde av bestandsutviklingen for våre vanligste vinterfuglarter, gir Hagefugltellingen en egen dimensjon. Alle innmeldte observasjoner er like viktige samme om man registrerer null fugler eller femti, skriver NOF.

Gjør Hagefugltelling til en morsom undervisningsaktivitet i naturfag:

Be elevene notere fuglene de ser i hagen sin eller ved foringsplassen. Resultatene legges inn det du har sett på internett etterpå. Fugletellingen er åpen 23. januar til 7. februar. 

Slik gjør du:

  1. Sett ut et fuglebrett eller annen fuglemat noen dager før tellingen.

    Se tips til fuglefôr her: https://www.fuglevennen.no/arkiv/?vis=oppslag&op_id=1152

  2. Tell fuglene du ser ved fôringsplassen eller i hagen din. For hver art skal du rapportere det høyeste antall du har observert samtidig av den arten i perioden du teller. Lag en liste og sett tellestreker. Du bestemmer selv hvor lang tid du bruker, men en times tid bør være et minimum.

    Her finner du en oversikt over de vanligste vinterfuglene: https://www.miljolare.no/aktiviteter/foringsplassen/artslister/fugler

  3. Registrer resultatene på denne siden: https://www.fuglevennen.no/registrer/deltaker/privat/?a=LN9

 

Les mer om Hagefugltellingen her: https://www.fuglevennen.no/aktiviteter/foringsplassen/

Mer om økologi og samspillet i naturen

Element: Naturfag 8-10

I Element kan elevene lære mer om samspillet i naturen. Elevene blir kjent med hvordan levende organismer påvirker hverandre, og hvordan de både blir påvirket av og selv påvirker miljøet rundt seg.

Elevene får et innblikk i hvordan økosystemer er satt sammen, hva som er forskjellen på en dyrecelle og en plantecelle, hvordan fotosyntese og celleånding fungerer, og hvordan disse prosessene er en viktig del av karbonkretsløpet. De får også se eksempler på næringskjeder, næringsnett og næringspyramider. 

Se Element i Skolestudio

61683321 Preview

Ta en titt på Element 8

Element vekker interesse og bygger naturfaglig kunnskap hos elevene.

Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve at naturfag er et praktisk og spennende fag. Element gir elevene dine en solid grunnleggende forståelse av sentrale naturfaglige tema og arbeidsmetoder og et godt utgangspunkt for å se de store sammenhengene i faget.

Alle tema belyses grundig ved hjelp av konkrete eksempler som elevene kan forstå, og sentrale begreper behandles flere ganger i nye kontekster.

Bla i boka

Naa Kan Du Bla I Element