Egg i flaske

Opplegg for 1.–7. trinn:

Opplegg for 8.–10. trinn: