En verden uten krig - skriveoppgave i forbindelse med fredsprisen og FN-dagen

Mål: Uttrykke og begrunne egne tanker og meninger om samfunnsspørsmål gjennom reflekterende skriving. 

En verden uten krig Ei verd utan krig - NYNORSK

Relaterte artikler

Kjør debatt!

Kjør debatt!

Tema: Retorikk og argumentasjon – forberedelse til argumenterende skriving.