Etos, logos og patos

Mål: Anvende og gjenkjenne de tre appellformene i egne og andres tekster.

Etos, patos og logos Etos patos og logos - NYNORSK

Relaterte artikler

Kjør debatt!

Kjør debatt!

Tema: Retorikk og argumentasjon – forberedelse til argumenterende skriving.