Faktorisering av andregradsuttrykk

Hoderegning hjelper elevene til å fokusere på metakognisjon i matematikkfaget. Vi har derfor laget en aktivitet hvor elevene skal jobbe med hoderegning.

Relaterte artikler

Kurs i programmering!

Kurs i programmering!

Etterutdanningskurs i programmering for matematikklærere i videregående skole: Vi kan komme til din skole.
Halveringsmetoden

Halveringsmetoden

Her kan du lære hvordan du bruker halveringsmetoden for å bestemme nullpunktet til en funksjon.